petak, 28. rujna 2007.

Beti LučićBeti Lučić, akademska glumica
Beti Lučić rođena je u Splitu 23. ožujka 1970.

Dosadašnji rad:
HNK “Ivan pl. Zajc” Rijeka od 1994. do 1996.
Slobodni umjetnik
U HNK u Varaždinu Ugovor – paušalni od 2002.

Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: 5

Značajnije uloge u HNK u Varaždinu:
Flautistica – S.Mrozek: “Klaonica” – režija Petar Veček
Helen – Shakespeare: “San ivanjske noći” – režija Petar Veček
Zbor – Sofoklo: “Edip” – režija Ozren Prohić
Bianca – W.Schwab: “Uništenje naroda …” – režija Dario Harjaček
Gđica Foxhill – T.Williams:“Iznenada prošlog ljeta”- režija Snježana Banović Dolezil

Ostale značajnije uloge u drugim kazalištima:
“Libar Marka Uvodića”
“Pustolov pred vratima”
“Umišljeni bolesnik” – režija Vanča Kljaković
“Kralj Lear” – režija Petar Veček
“Na tri kralja” – režija Vladimir Gerić
“San o sreći” – režija Leo Katunarić
“Julije Cezar” – režija Marin Carić
“Splitski akvarel” – režija Nenni Delmestre
“Mizantrop” – režija Petar Veček
“Kaj sad” – režija Petar Veček
“Gola Europa” – režija Leo Lemo
“Woxzeck” – režija Larry Zappia
“Miss nebodera za miss svijeta” – režija Petar Veček

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:
“San ivanjske noći”
“Iznenada prošlog ljeta”
“Uništenje naroda”